Jak jsi krásné neviňátko
Jak jsi krásné neviňátko, prostřed bídy nebožátko, před tebou padáme, dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky, by zahřáli tvé nožičky, já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti, libě žertovati.

A co my ti nuzní dáme, darovati co nemáme, my ti zadudáme, písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudají, zvuky dud sa rozléhají, slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú.

Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko! S tebou se loučíme, Bohu poroučíme.

 

Rolničky
Sláva, už je sníh, jedem na saních, kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.

Kouká na syna, uši napíná… Co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.

Zvonky dětských let, rozezvoňte svět! Těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět!

Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka: Vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká.

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.

 

Veselé vánoční hody
Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, o tom co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko

o tom co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.

Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi mu svítí hvězdičky. Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo's nahé a nic nemáš, děťátko.

Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo's nahé a nic nemáš,děťátko.

Přišli chudí pastouškové, zpívali jsou chvály nové, vítej nám, králi andělský králi, tebe jsme zdávna žádali, děťátko.

vítej nám, králi andělský králi, tebe jsme zdávna žádali,děťátko.

My s nimi také zpíváme, k betlémské chýši spěcháme, vítej milý pacholíčku, Synu Boží, náš bratříčku, děťátko.

Vítej milý pacholíčku, Synu Boží, náš bratříčku, děťátko.

 

Pásli ovce Valaši
Pásli ovce Valaši při betlemskom salaši. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Anjel sa jim ukázal, do Betléma isť kázal. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Vstaňte hore a chodťe, Pána Krista najdete. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Najdete ho v jesličkách vinutého v plienočkách. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Maria ho kolébá, a Josef mu tak zpieva: Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Na husličkách jujuju, a na gajdách dududu. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom,

tydlidom.

 

 

Tichá noc
Tichá noc, svatá noc jala lid v blahý klid. Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí, v nichž malé děťátko spí, – v nichž malé děťátko spí.

Tichá noc, svatá noc! Co anděl vyprávěl, přišed s jasností v pastýřův stan, zní již s výsosti s všech země stran: „Vám je dnes Spasitel dán, přišel Kristus Pán.“

Tichá noc, svatá noc! Ježíšku na líčku boží láska si s úsměvem hrá, zpod zlaté řasy k nám vyzírá, že nám až srdéčko plá, vstříc mu vděčně plá.


 

Ďakujeme Best4you za Hosting obrázkov
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one